Uw e-mail adres wordt in geen geval aan derden doorgeven

Zelfstandigen, organisaties of bedrijvenLeverpunt elektriciteit

18 cijfers, begint met 54

Leverpunt aardgas

18 cijfers, begint met 54Extra informatie

Middels de ingave van uw volledige naam, verstrekt u ons uw digitale handtekening, met dezelfde rechtsgeldigheid als uw fysieke handtekening.Ik verklaar de algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd. NRG MAN BVBA bekomt de volmacht om een energiecontract te onderhandelen en af te sluiten met een leverancier die actief is op de Belgische energiemarkt voor de levering van elektriciteit en/of aardgas; het huidige leveringscontract op te zeggen, conform de Belgische wetgeving; de meetgegevens op te vragen bij de distributienetbeheerder, de energieleveranciers, meetbedrijven.

De verwerking van persoonlijke gegevensvoldoen aan de Europose GDPR wetgeving.